Nyheter

Nexam i ny framgång inom Reactive recycling för PET

2023-05-30

Nasdaq First North-listade Nexam Chemical – som uppfinner, utvecklar, producerar och säljer tillsatser till plastindustrin i hela världen – når ny framgång i projekt med additiver för återvunnen PET. Nexam har erhållit en första produktionsorder värd 0,5 MSEK till termoformade matförpackningar.

Nexam Chemical har sedan början av 2022 arbetat i ett projekt med en israelisk tillverkare av matförpackningar med målet att öka mängden återvunnen PET i deras produkter. Nexams additiv möjliggör användning av en större mängd återvunnen PET i förpackningen än vad som annars varit möjligt. Produkten är nu färdigutvecklad och tekniskt godkänd.

”Vi ser ett all större intresse för våra produkter i den här typen av applikationer och vi har ett flertal pågående projekt i Europa. Denna typ av matförpackningar, tillsammans med våra additiver i återvunnen PET för fiber, är två områden med stor potential”, säger Ronnie Törnqvist, Nexam Chemicals vd.

Reactive Recycling är ett molekylärt verktyg för att förenkla och förbättra dagens återvinning. Återvunnen plast har förlorat en del egenskaper jämfört med nyråvara. För att bättre kunna använda återvunnen plast måste man helt enkelt förbättra egenskaper som gått förlorade, vilket man gör med hjälp av tillsatser, så kallade additiv. Återvinningsprocessen blir både snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv jämfört med flera andra metoder.

”Våra tillsatser öppnar dörren för flertalet aktörer att använda återvunnen plast till en låg kostnad i tillverkningen av produkter som riktar sig till områden med högre krav på både kvalitet och hållbarhet. I detta fall matförpackingar i livsmedelsindustrin, säger Ronnie Törnqvist.

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com 

Ladda ner som PDF