Nyheter

Forskningsprojekt för cirkulär ekonomi gällande plaster

2020-11-04

Plast är ett centralt material, både för samhällsekonomin och det vardagliga livet. I och med den ökade användningen är det dock viktigare än någonsin att minimera plastavfallet. Nexam Chemical har sedan 2018 ingått i ett projektkonsortium med aktörer från olika branscher, för att utforska och vidareutveckla en kemisk process för ökad materialåtervinning av plast.

Årligen produceras drygt fyrahundra miljoner ton plast världen över och samarbeten pågår för att minska plastavfallet och framställa mer hållbara material [1]. EU har visat en tydlig ställning i frågan och vill bland annat säkerställa en förbättrad lönsamhet och kvalitet i plaståtervinningen.

Senast 2030 ska över hälften av allt plastavfall som uppstår i EU återvinnas. Dessutom ska sorterings- och återvinningskapaciteten ha fyrdubblats från 2015, vilket skapar 200 000 nya jobb i EU.

Mot denna bakgrund har Nexam Chemical deltagit i projektet ”Kemiskt återvunnen PET/Polyester som råvara för additiv och ny polymer” mellan 2018-2020. Tillsammans med RISE – Swerea IVF och tolv andra partners, har man utgjort en grupp som drivit projektet med finansiering från forskningsprogrammet RE:source.

Syftet har varit att ta fram och optimera en process som kan bryta ner plast och textiler på ett kemiskt sätt. Kvar blir ursprungliga byggstenar som används för att framställa ny polymer för PET eller polyester, men även för att syntetisera miljövänliga mjukgörare till PVC. Frågeställningarna har varit: Hur kan vi öka återvinningsgraden av plast? Särskilt den plast som är förorenad och idag anses värdelös ur ett återvinningsperspektiv?

Idag används främst mekaniska metoder för att återvinna plast, där plasten finfördelas och sedan mälts ned. Detta kan dock leda till att plastens kvalitet försämras under processen. Kemisk återvinning har möjlighet att hantera kontaminerade plastmaterial och är därför en viktig lösning i de fall där annan återvinning eller återanvändning inte är möjlig.

Framgångsrika tester har genomförts under projektet där kontaminerad plast, som uttjänta industrispännband eller infärgade laminatförpackningar, har kunnat återvinnas kemiskt till ren polyester i jungfrulig kvalitet. Detta visar på att det finns en marknadspotential även i orena avfallsflöden. Nexam Chemicals additiv för kedjeförlängning har tillsatts under smältbearbetningen av polymeren, något som skapar potential till att utveckla material för olika applikationer.

Projektkonsortiet har under 2020 uttryckt en önskan om att driva utvecklingen vidare inom området, inte minst då det finns en stor efterfrågan på hållbar återvinning. En ny anläggning föreslås att utvecklas i Sverige inom en femårsperiod för depolymerisering av PET.

Projektet har letts av Karin Lindqvist på forskningsinstitutet RISE och partners i projektet har varit: Nexam Chemical, Axel Johnson International, Axfoundation, Axfood, Diab Group, Didriksons, FOV Fabrics, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, National Högsäter, Perstorp AB, Recyctec AB, Sporda Nonwoven, Tarkett AB.

[1]https://www.plasticseurope.org/