Nyheter

Nexam Chemical har beviljats bidrag avseende lättviktslösningar med grafen innehållande NEXIMID® MHT-R

2017-05-15

Nexam Chemical har tillsammans med SWEREA Sicomp blivit beviljade totalt 879 kSEK från Vinnova till ett utvecklingsprojekt av grafenmodifierade kompositer för långtids- och högtemperaturapplikationer innehållande NEXIMID® MHT-R.

Projektet, som löper över 21 månader, ska utveckla grafenmodifierade hartser för förbättrade egenskaper hos polymera kompositer. Projektets ska möjliggöra viktreduktion och ökad användbarhet av kolfiberkompositer i krävande applikationer. Nexam Chemical kommer vidareutveckla sin NEXIMID®-produkt MHT-R vilken kommer att ingå i detta nya harts baserat på grafen.

”Utvecklingsprojektet ligger i linje med de trender som vi ser att industrin går mot, d.v.s. ersätta metall med lättare kompositer även i de hetare zonerna i exempelvis motorer. Vi ser mycket fram emot att återigen få samarbeta med SWEREA Sicomp som vi tidigare drivit framgångsrika projekt med. Vår NEXIMID® MHT-R ger stora egenskapsförbättringar i de kompositprodukter som den hittills ingått i.”- säger Nexam Chemicals CTO Dane Momcilovic.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF