Nyheter

22 MSEK följdorder från kund inom High Temperature i USA

2023-09-20

En befintlig kund i USA har lagt sin största order någonsin – en betydande följdorder värd över 22 MSEK, motsvarande en mer än fördubblad försäljningstakt jämfört med föregående år – ett kvitto på värdet av uthållighet och den höga kvalitet Nexam kan leverera.

Det USA-baserade företaget, en långsiktig kund till Nexam, har lagt en följdorder värd 22,5 MSEK, som en del av en intern fokusering av sin leverantörsbas. Ordern spänner över fem kvartal, med första leveranserna i Q4 2023, och motsvarar en mer än fördubblad försäljningstakt jämfört med hittillsvarande beställningar for motsvarande period till dato.

”Som vi nämnde i vår strategipresentation nyligen är segmentet High Temperature – Nexams ursprung – ett område där vi verkligen kan se att vår ihärdighet över tid och närapå besatthet av kvalitet börjar betala sig. Med tanke på storleken på denna order är jag också nöjd med de investeringar vi har gjort i produktionskapacitet det senaste året, vilket gör att vi kan hantera betydligt högre volymer utan att närma oss gränsen för vår tekniska kapacitet.”, säger Ronnie Törnqvist, VD för Nexam Chemical.

“Våra lösningar inom High Temperature, som används i mycket krävande miljöer, som civilt och militärt flyg, med hög materialbelastning, mycket höga arbetstemperaturer och extrema materialkrav, kan leverera unika värden för våra kunder. Våra ursprungliga kunder inom detta segment får allt mer fotfäste med sina högtemperaturkompositer, ofta som ersättning för metaller som titan eller Inconel. Denna order är ett kvitto på det värde vi levererar, och det goda samarbete vi har med många av våra kunder inom segmentet High Temperature.”, säger Henrik Bernquist, Business Manager på Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2023 kl. 9:28 CET.

Ladda ner som PDF