Nyheter

Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Armacell

2017-02-22

Nexam Chemical och Armacell har tecknat ett leveransavtal avseende NEXAMITE®-teknologin och relaterade produkter avsedda för tillverkning av PET-baserat skum. Leveranserna förväntas börja under första halvåret 2017. Armacell är en av de fyra största tillverkarna av högpresterande PET-baserat skum i världen.

”Vi har under en lång tid utvecklat vår NEXAMITE®-teknologi i samarbete med Armacell och kan nu se stora förbättringar av egenskaperna i deras PET-skum. Vår NEXAMITE®-teknologi adderar kundvärde och bidrar till en ny och förbättrad produkt för Armacell. Vår teknologi möjliggör för Armacell att öka användningen av återvunnen PET (rPET) utan att göra avkall på några produktegenskaper, i en växande marknad där hållbarhet är en viktig drivkraft. Vi ser stor potential i vår produkt och ser fram emot att växa våra affärer tillsammans med Armacell” säger Anders Spetz, VD Nexam Chemical.

”Under de senaste åren har vi genomfört ett flertal utvecklingsprojekt för att nå nästa nivå inom teknologin för rPET-skum. I samarbetet med Nexam Chemical har vi funnit den rätta och kompetenta partnern. NEXAMITE®-teknologin möjliggör för oss att öka effektiviteten i vårt högpresterande ArmaFORM® PET-skum, 100 % baserad på återvunnen PET. Med detta leveransavtal tar vi nästa steg i våra gemensamma affärer och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med Nexam Chemical” säger Thomas Kessel, Armacell Managing Director PET Foams.

Armacell är världsledande inom flexibla isoleringsskum och även en ledande aktör inom konstruktionsskum. Armacell har cirka 2 900 anställda, med 24 produktionsanläggningar i 15 länder och omsatte 540,2 MEUR år 2015. Affärsenheten för PET-skum utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och miljövänliga PET-skumskärnor för kompositindustrin, framförallt till målgrupper som vindkraft, bygg och anläggning samt för transport på väg och järnväg. Som pionjär inom PET-teknologin var Armacell den första tillverkaren som lyckades tillverka högkvalitativt PET-skum av material baserat på returflaskor i industriell skala och kvalificera rPET för kompositindustrin. Armacell är den enda tillverkaren i kompositindustrin som konsekvent kan erbjuda PET-skumskärnor med pålitlig kvalité till 100 % återvunnet PET-material (rPET).

OBS! Denna pressrelease är översatt från engelska. Den engelska texten skall gälla och ha företräde i händelse av tolkningsavvikelse med den svenska versionen. 

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08:15 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF