Nyheter

Nexam Chemical tillsätter Anders Spetz som ny CEO.

2014-11-14

Nexam Chemicals styrelse tillsätter Anders Spetz som ny Chief Executive Officer (CEO) i bolaget, med tillträde den 1 januari 2015. Fram till dess kvarstår Per Palmqvist Morin som CEO.

Anders Spetz är civilingenjör i kemiteknik och har en lång erfarenhet från internationell plast- och kemiindustri i ledande befattningar. Närmast kommer Anders från det börsnoterade företaget Sanitec där han varit kommersiellt ansvarig (CCO) och ingått i koncernledningen. Han har tidigare arbetat på Akzo Nobel och Neste Chemical samt varit VD inom Trioplast-koncernen.

Det pågår samtidigt en rekryteringsprocess av en nyinrättad befattning som Chief Marketing Officer (CMO), vilken Anders Spetz, tillsammans med styrelsens ordförande, nu skall slutföra.

Dessa organisationsförändringar är ett naturligt steg i Nexam Chemicals utveckling för att kommersialisera bolagets produkter. Nexam Chemical har framgångsrikt byggt en bred portfölj av patenterade teknologier och produkter och etablerat ett antal samarbetsprojekt med globalt ledande kemibolag.

Genom att förstärka bolagets ledning får bolaget in personer i ledningen med erfarenhet av att utveckla och leda företag i expansionsfas, samt kompetenser för att göra Nexam Chemical till en riktigt professionell aktör inom marknadsföring och försäljning. Med en tillträdande CEO och en ny CMO på väg in, går nu bolaget in i en nästa fas där fokus ligger på kommersialisering och försäljning

Dessa organisationsförändringar sker i nära samråd med Nexam Chemicals nuvarande CEO, Per Palmqvist Morin, och företagets övriga tre grundare, Daniel Röme, Jan-Erik Rosenberg och Richard Tooby. I samband med att ovanstående organisationsförstärkning genomförs så kommer de fyra grundarna, som fortsatt kommer att vara aktiva i bolaget, att gå in i nya roller där deras fokus framåt kommer att inriktas mot respektives specialistkompetens. På så vis säkerställs kontinuitet och ett bibehållande av befintlig know-how. Grundarna kommer även fortsättningsvis att kvarstå som stora ägare i bolaget och de är sedan tidigare omfattade av ett lock-up avtal.

”Nexam Chemicals verksamhet har fram till idag primärt varit inriktad på att utveckla produkter och tillämpningar baserat på den unika teknologi för tvärbindare som bolaget besitter. Vi befinner oss nu i en fas där vi måste bli mycket mer marknadsorienterade och fokusera på intäkter. Anders har en bakgrund och erfarenhet som i kombination med hans dokumenterat starka resultatförmåga och förmåga att bygga team kommer att bli en stor tillgång för Nexam Chemical. Jag ser fram emot att tillsammans med Anders under kommande år få vara med att flytta Nexam från ett spännande utvecklingsbolag till en snabbväxande och lönsam specialkemiverksamhet ”Lennart Holm, styrelsens ordförande

”Jag ser mycket fram emot att med nuvarande och kommande kollegor i teamet ta nästa steg i Nexam Chemicals positiva utveckling! Strategiskt samarbete med de största aktörerna på världsmarknaden för plaster är en stark plattform för bolaget. Vi har en fantastisk produktportfölj som behöver paketeras med service och marknadskommunikation. Ett attraktivt erbjudande till våra kunder stödjer den lönsamma tillväxt som vi skapar tillsammans.”Anders Spetz, tillträdande CEO

”Det har varit en fantastisk tid att under sex intensiva, roliga och lärorika år få vara en del av den resa som vi gjort som bolag. I och med att bolaget går in i en ny kommersiell fas är det ett bra tillfälle att låta en förstärkt ledningsgrupp med rätt kompetens och erfarenhet kommersialisera bolagets produkter. Nexam Chemicals teknologi och produkter har framtiden för sig på marknaden. Det är min fasta övertygelse att vi genom denna förstärkning inte bara kommer att förvalta den underliggande potentialen utan även maximera utväxlingen till gagn för såväl kunder som alla aktieägare. Jag ser fram emot att få arbeta med Anders i min nya roll som rådgivare samt specialist inom M&A och finans.”Per Palmqvist Morin, CEO

Ladda ner som PDF