Nyheter

Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende framställning av EBPA beviljas i Europa.

2014-01-08

Nexam Chemical har fått besked från det Europeiska Patentverket att bolagets europeiska patentansökan för framställning av tvärbindaren EBPA kommer att beviljas.

EBPA, vilken Nexam Chemical säljer under namnet NEXIMID 400 (EBPA), är en tvärbindare och kedjeförlängare som utvecklades under 1980-talet av General Electrics för användning i högtemperaturapplikationer, såsom motorer. Trots lovande egenskaper har EBPA ännu inte nått någon bred användning. Detta kan delvis förklaras av att en lämplig produktionsprocess för framställning av produkten i större skala hittills inte funnits och att priset därigenom varit för högt.

Nexam Chemical har utvecklat en helt ny process för att tillverka EBPA i större skala, med högre renhet och till mycket lägre pris. Detta har gjorts som ett led i Nexam Chemicals ambition att bli en erkänd världsledande aktör inom området egenskapsmodifiering av plast och polymera material via värmeaktiverad tvärbindning. EBPA passar väl in i den produktportfölj av tvärbindare som Nexam Chemical erbjuder sina kunder för i första hand högtemperaturmaterial av polyimidtyp.

”Polyimidmaterial används i de mest krävande och högpresterande kompositer som finns tillgängliga idag. Den totala globala marknaden för polyimidmaterial är ca 60 000 ton årligen och växer kontinuerligt. Applikationsområden för dessa kompositer finns exempelvis inom flyg, rymd och elektronik (både till konsument och industriella applikationer).”, säger Per Palmqvist Morin, VD.

Som tidigare meddelats (se nyhet från 2013-11-12) pågår för närvarande arbete med att utveckla ett nytt högtemperaturmaterial, baserat på Nexam Chemicals tvärbindare, där NEXIMID 400 (EBPA) ingår. Det nya hartset är avsett för användning i kompositer riktade mot de mest krävande tillämpningarna inom flyg- och rymdindustrin. Nexam Chemical har redan levererat material för utvärdering och komponentutveckling till Clean-Sky projektkonsortiet, där Rolls Royce Jet Engines och Swerea SiComp är kunder (se nyhet från 2013-11-20).

Nexam Chemical har för närvarande 6 beviljade patent, samt 38 pågående patentansökningar inom totalt 11 patentfamiljer.

Mer information om hur Nexam Chemicals teknologi fungerar finns på http://www.nexamchemical.com/Technology/.

Ladda ner som PDF