Nyheter

Trendspaning Indien: Hållbara energilösningar ett måste för en växande population

2020-03-24

Under 2020-talet förväntas Indien, idag världens näst folkrikaste land med 1,37 miljarder människor, passera Kina till att bli den nationen i världen med störst population. Otvivelaktigt ställer den stora befolkningsökningen enorma krav på energiförsörjningen i landet som idag till 75 procent tillgodoses av fossila energikällor.

Att bygga ut energiinfrastrukturen i ett land med så stor befolkningsökning är naturligtvis en stor och angelägen utmaning. När Indiens premiärminister öppningstalade under landets stora energikonferens Petrotech 2016 var budskapet:

Indien behöver energi som är tillgänglig för de fattiga. Landet behöver ett effektivt energianvändande. Som en ansvarig global medborgare är Indien förpliktigat att bekämpa klimatförändringar, minska utsläpp och försäkra en hållbar framtid. Givet ett globalt osäkert läge behöver Indien även energisäkerhet.

 Utifrån detta talar man idag om de fyra pelarna som utgör Indiens framtida energiutbyggnad; tillgänglighet, effektivitet, hållbarhet och säkerhet.

Självklart blir hållbarheten i energimixen ett viktigt fokusområde för Indien framöver, där landet ska minska sitt koldioxidavtryck med 33 procent till år 2030 (från 2005-års nivåer) genom att satsa på förnybar energi och naturgas.[1]

2015 satte den indiska regeringen ett ambitiöst mål att till år 2022 installera 175 GW förnybar energikapacitet. Av de totala 175 GW ska 100 GW komma från solkraft, 60 GW från vindkraft, 10 GW från bioenergi och 5 GW från mindre vattenkraft. Även om de senaste resultaten visar att Indien ligger efter med att nå sina förnybara energimål, uppskattar de senaste rapporterna att landet år 2022 kommer att ha installerat 54,7 GW kapacitet från vindkraftverk.[2] Det är en massiv ökning från den bekräftade Indiska vindkraftskapaciteten på 35 GW år 2019.[3]

För att lyckas öka vindkraftskapaciteten med hela 20 GW fram till år 2020 krävs smarta och effektiva lösningar i utbyggnaden, såväl landbaserat som till havs. Idag finns bättre lämpade material och komponenter för stora och effektiva vindkraft än någonsin, och utvecklingen går snabbt framåt. Det är därför logiskt att Indien satsar stort på att etablera nya förnybara energikällor som förväntas vara ett billigare alternativ än existerande kol- och gasenergikällor redan innan år 2030.[4]

[1] Building a new energy security architecture, 2017, McKinsey&Company

[2] https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-to-install-547-gw-wind-capacity-by-2022-fitch-solutions/article26971723.ece#

[3] https://www.power-technology.com/features/wind-energy-by-country/

[4] Global Energy Perspective 2019: Reference Case, Energy Insights, McKinsey