Nyheter

Välmående produktion i St Andrews

2020-03-25

David Milne är platschef på Nexam Chemicals produktionsanläggning i Cupar, nära St Andrews, Skottland – och här har han varit verksam länge. David har en doktorsexamen i kemi från University of St Andrews och hans första jobb efter examen var på St Andrews ChemTech International, som drev fabriken före Nexam Chemical. Vid denna tid arbetade David med tre kollegor på ChemTech med Nexam Chemical som kund. Relationen ledde till att Nexam Chemical beslutade att förvärva anläggningen när ChemTech tvingades sälja efter finanskrisen 2008.

Tre tidigare ChemTech-anställda började efter förvärvet driva anläggningen genom Nexam Chemical och sedan dess har produktionen och Davids ansvar vuxit kontinuerligt. David har gått från att vara labbkemist till produktionschef och nu platsansvarig.

De senaste åren har produktionen gått på högvarv och levererat såväl rekord som ständiga processförbättringar, en spännande utveckling.

– Att parallellt växa, bli effektivare och hålla anläggningen konstant sysselsatt är både intressant och utmanande, säger David.

Ständig effektivitetsökning

För två år sedan genomförde teamet vid anläggningen en effektivitetsåtgärd enligt ”lean-metoden” med syfte att öka resurssnålheten i produktionsprocesserna. Resultatet blev betydande förbättringar gällande effektiviteten och än efterlevs detta arbetssätt när det är möjligt. Dessutom bidrar ett numera stabilare och mer förutsägbart orderintag till en effektivare produktion.

– Vi strävar alltid efter att förbättra produktionen för att bli mer verkningskraftig. Anläggningen har genomgått kontinuerlig utveckling och förbättring från start. Det är något som vi alltid kommer arbeta med, enligt David.

Under 2020 utökas anläggningen eftersom den nuvarande produktionskapaciteten i St Andrews inte anses vara tillräcklig för framtida order. I huvudsak är planen att bygga om genom att ersätta två begagnade reaktorer med större samt investera i utökad isoleringsutrustning. Den nuvarande anläggningen har begränsningar och den nya installationen kommer att ge mer flexibilitet och bidra till högre säkerhet, med alternativ tillverkningsförmåga om något går sönder.

Litet team

Eftersom den producerade volymen har ökat både konstant och betydligt under de senaste åren har fabriken anställt nya medarbetare. De är nu ett team på sex personer men antalet kan växa ytterligare i år.

David tror att anledningen till att ett så litet team har kunnat genomföra en utveckling av denna kaliber de senast åren, är för att de fungerar bra tillsammans.

– Vi ser till att alla medarbetare känner sig värdefulla. Vi är ett litet team som känner varandra väl och kan kemin bra. Alla är alltid redo att lösa problem, säger David.

Ljus framtid

David tycker att framtiden ser ljus ut för Nexam Chemical och särskilt för Nexam St Andrews.

– Den kommande kapacitetsutbyggnaden ger oss självförtroendet att framtiden är ljus. I synnerhet tror jag att Nexam Chemicals produkter för att underlätta återvinning och återanvändning kommer att vara mycket framgångsrika i framtiden. Men oberoende av vilka produkter Nexam Chemical vill producera här i St Andrews vet vi att vi både kan utveckla nya produkter och optimera produktionen av nuvarande, säger David.