Nyheter

Medvind på vindkraftsmarknaden förklarar DIABs positiva utveckling

2019-10-29

Under året har DIAB genomgått en trendvändning. Så sent som i januari i år kallades DIAB krisbolag i Dagens Industri[1] men sedan dess har mycket hänt. Vändningen förklaras främst av stark tillväxt inom vindkraftsbranschen. DIABs VD Tobias Hahn känner nu medvind.

 Nexam Chemical har utökat sitt samarbete med DIAB, som en följd av att DIAB tecknat ett femårsavtal med vindkraftstillverkaren Vestas. Vindkraft ligger rätt i tiden och marknaden ser ganska stabil ut de närmaste tio åren. Efterfrågan är främst driven av USA, Kina, Indien men även Europa och Sverige.

DIAB har länge fokuserat sin produktion på PVC-baserade material, men beslöt nyligen att de närmaste tre åren konvertera till en större andel PET i sin produktportfölj.

– Omställningen kräver stora investeringar, vilket vi nu gör i Europa, USA och delvis i Asien. DIAB ökar fabrikskapaciteten i de stora regionerna i världen. Där producerar vi vårt PET-material, med additiv från Nexam Chemicals Nexamite i masterbatch, säger Tobias.

Pris, prestanda och predikterbarhet

Anledningen till produktionsomställningen är den ökade efterfrågan av PET-material som DIAB ser den närmaste tiden.

– Vi räknar med att PET-användningen i vindkraftsblad kommer att tredubblas de närmaste 10 åren, säger Tobias.

Den kraftiga kommande ökningen har flera förklaringar. Dels växer hela vindkraftsmarknaden och med det ökar PET-användningen, och dels sker en generell konvertering till PET inom branschen. De stora internationella vindkraftsbolagen som DIAB levererar till har tidigare varit beroende av balsaträ och PVC, men de går gradvis över till PET som kärnmaterial. Övergången beror på de relativa fördelarna med PET gällande pris, prestanda och predikterbarhet i volymtillgången.

En tredje anledning är att off-shore marknaden är den del inom vindkraft som växer mest. Det börjar bli brist på land att anlägga vindkraftsparker på och vindkraftverken till havs är större och effektivare. Större vindkraftverk innebär större blad, vilket betyder att mer kärnmaterial per vindkraftverk behövs.

– Just nu finns ett underskott av både balsa och PET på marknaden. PET-produktionen är totalt underdimensionerad mot behovet. Det är därför bolag som Vestas vill skriva långa kontrakt för att säkra sin tillgång av material, menar Tobias. 

DIAB har fått större och mer säkra kontrakt än vad man haft någonsin tidigare, vilket förstärker och stabiliserar affären.

Fler anledningar till framgång

Även om mycket av DIABs trendbrott senaste året kan förklaras av vindkraftsindustrins tillväxt, finns fler anledningar till vändningen. Tobias menar att bolaget den senaste tiden tydligare har fokuserat sin produktion på vissa nyckelapplikationer. Det medför att organisationen blivit mer stringent och då får mer utväxling på den befintliga kompetensen och produktionen.

– I år har DIABs fabriker gått i princip fullt. Vi har bra kapacitetsutnyttjande, vi har en gynnsam prisutveckling och en positiv kundutveckling. Just nu går allt i rätt riktning, säger Tobias.

Något annat DIAB lyckats med är att minska det spillmaterial som annars deponeras, till noll. Förändringen innebär minskade kostnader och lägre miljöpåverkan.

– Sedan maj i år deponerar DIAB inget spillmaterial i Sverige, säger Tobias.

Sammanfattningsvis menar Tobias att den positiva trenden den senaste tiden har många förklaringar, men att det finns mycket kvar att förändra. DIAB kommer nu att fortsätta utöka sin produktionskapacitet för PET, och även utveckla produktens kvaliteter.

– Nu säljer vi det material som är populärt bland vindkraftskunderna, men det finns andra typer av PET som vi kommer att vidareutveckla. PET är ett relativt nytt material. Det finns många nya kvalitéter vilka ger olika egenskaper, som vi vill utveckla. DIAB kommer öka sin produktutvecklingsbudget de närmaste åren, avslutar Tobias.

[1] Bråse, R, Di, 25 januari 2019