Nyheter

Fokus på hållbara lösningar under Raw Material Day

2021-09-21

Ett 50-tal deltagare från dansk polymerindustri, universitet och myndigheter samlades nyligen för att diskutera och lära mer om återvinningsbara och biobaserade material, under Raw Material Day. Nexam Chemical var inbjuden som en av talarna för en presentation av Reactive Recycling

När Raw Material Day arrangerades i danska Fredericia i mitten av september, stod tillverkarnas efterfrågan på hållbara råmaterial och plaster med låg miljöpåverkan i fokus. 

Under en heldag fick deltagarna lära sig om vilka regler och föreskrifter som gäller för återvunna plastmaterial, det senaste inom livscykelanalyser och ny utveckling inom området biobaserade plastmaterial. Från Nexam Chemical deltog Lars Öhrn, Chief Marketing Officer, för att berätta hur Nexams produkter inom Reactive Recycling förbättrar återvunna plastmaterial, så att de återfår sina ursprungliga egenskaper och kan anpassas efter den applikation de ska användas i.  

– Att det här är frågor som väcker stort intresse, visade sig i de många efterföljande frågorna och diskussionerna. Framför allt kring områden som processbarhet, funktion och möjligheter att sammanfoga olika material till nya hybridlösningar. Många återkom till att plaster behövs, men kan – och måste – göras mer hållbara, säger Lars Öhrn.  

Under dagen fick deltagarna lära sig hur man kan öka mängden återvunnen plast i produkter utan att äventyra kvaliteten och hur återvunna kolfibrer kan användas för förstärkning. Deltagarna fick även ta del av inspirerande case från DBI Plastics, som berättade om sin process för att ersätta fossilbaserad plast med bioplast, Grundfos som presenterade sitt arbete med återvinning av material från gamla pumpar och Dantoys banbrytande användning av bioplast för leksaker. 

– För oss i branschen blev det här ett tillfälle att dela erfarenheter och knyta nya affärskontakter för att fortsätta bygga hållbara plaster som hjälper oss i vardagen, säger Lars Öhrn.  

Läs mer om Reactive Recycling på vår LinkedIn och i tidigare artiklar från oss.