Nyheter

Polypropen – en basplast med återvinningspotential utan nyråvara

2021-06-01

Jämte polyester och polyeten är polypropen en av de allra vanligast förekommande plasterna i samhället. Fram tills nu har dock återvinningsprocessen varit synonymt med försämrade egenskaper om man inte tillsatt en ansenlig mängd nyråvara.

Polypropen är en volymplast som är relativt billig att framställa, och har egenskaper som lämpar sig väl för många typer av vardagligt bruk. Plasten är mycket vanligt förekommande i exempelvis interiörer i fordonsindustrin, men även i livsmedelsförpackningar där man i stor utsträckning ersatt PVC. Polypropen är även en vanlig plast i olika typer av rör, och då främst rör som inte är trycksatta, så som rör som går ut från byggnader samt även dricksvattenrör.

Polypropen är en relativt känslig typ av plast, som lätt tappar egenskaper när den återvinns. Den tappar mekaniska egenskaper i hög utsträckning när den utsätts för stress i en extruder, vilket ofta innebär att man behöver tillsätta en stor mängd nyråvara för att plasten ska få nya användningsområden och vara kommersiellt gångbar i återvunnen form. Viskositeten, flytegenskaperna i smält fas, är det som främst påverkas i återvinningsprocessen, och det som avgör vilka användningsområden plasten kan få. Är polypropen väldigt lättflytande så passar den i princip enbart för formsprutning, men utmaningen har varit att göra den mer trögflytande vilket kan tillgängliggöra helt nya återvinningsströmmar.

Nexam Chemical har hittat en lösning där vi framgångsrikt kan justera viskositetsegenskaperna i polypropen i att även göra plasten mer trögflytande genom att addera en NEXAMITE R201. Teknologin, där Nexam Chemical har ansökt om patent, ger likvärdiga resultat som man idag får genom att tillsätta nyråvara, och öppnar för långt högre kvalitet på återvunnen polypropen, till mer krävande applikationsområden, men med betydligt mindre miljöpåverkan.

I och med den Europeiska Unionens New Green Deal ser vi ett kraftigt ökande intresse för återvunna basplaster som polypropen, där marknaden är ute efter smarta och kostnadseffektiva lösningar som gör plaster såväl mer återvinningsbara med kraftigt begränsad mängd nyråvara. Om även relativt enkla plaster kan återvinnas till plast med hög kvalitet, öppnas möjligheten för nya användningsområden vilket i slutändan minskar behovet av nyproducerad plast.

Nexam Chemical följer naturligtvis såväl de regulatoriska som de kommersiella villkoren för återvunnen plast noga, och vår lösning inom polypropen är ett spännande steg mot att möta såväl höga kvalitetskrav som gällande standarder. Vi är övertygade om att vi, tillsammans med plastindustrin, har möjlighet att minska miljöpåverkan och samtidigt behålla eller förbättra återvunna materials egenskaper, även gällande relativt enkla volymplaster som polypropen.