Nyheter

Nya möjligheter inom plaståtervinning: Nexam Chemical lanserar nytt erbjudande och stärker sin position genom Reactive Recycling

2021-03-16

Den globala årsproduktionen av plast har fördubblats under de senaste 15 åren. Samtidigt har återvinningsgraden inte utvecklats i linje med den växande produktionen. Nexam Chemical lanserar därför Reactive Recycling; en kostnads- och energieffektiv lösning som förenklar återvinningsprocessen och stärker plastmaterialets egenskaper.

 Återvinningsmarknaden utvecklas kontinuerligt och allt fler väljer att investera i återvunnet plastmaterial som alternativ till fossila råvaror.

–  Vi är glada över att lansera en konkurrenskraftig lösning, som både är effektiv och kan få fler aktörer att satsa på återvinning. Vi har sett markant efterfrågan på denna typ av lösning och möter ett betydande behov bland våra kunder. Reactive Recycling ligger rätt i tiden och kommer stärka vår position som ledande leverantör av innovationer och teknologier för en mer hållbar plastindustri. Med det nya erbjudandet räknar vi med att nå ut till ännu fler, säger Johan Arvidsson, VD, Nexam Chemical.

En förbättrad process

För att återvinna plast används idag främst en mekanisk process. En av de största nackdelarna med denna metod är att kvaliteten på det insamlade materialet försämras, och slutprodukterna kan inte användas där det ställs högre krav. Reactive Recycling sker i anslutning till den mekaniska återvinningen för att förbättra processen och stärka plastmaterialets egenskaper.

– Reactive Recycling gör det möjligt att öka återvinningsgraden och att få plasten att cirkulera bättre, utan att förlora sin kvalitet. Det är ett alternativ som inte kräver några investeringar, som är snabbare och mer kostnadseffektiv jämfört med flera andra metoder idag. Vår förhoppning är att bidra till övergången till framtidens plast och möjliggöra fler affärer på en marknad där det finns en stor potential, säger Henrik Bernquist, Business Development Manager, Nexam Chemical.

Den globala årsproduktionen av plast har fördubblats under de senaste 15 åren. Samtidigt har återvinningsgraden inte utvecklats i linje med den växande produktionen. Det finns också ett ökat behov och krav på återvunnet innehåll vilket gör att länder måste ta hand om mer av den befintliga mängden och återvinna plast i högre utsträckning. Reactive Recycling möjliggör denna utveckling.  

– På grund av den mekaniska återvinningen blir en stor del av dagens återvunna plast ”downcyclad”, det vill säga att den återvinns till produkter med lägre kvalitet. Med Reactive Recycling kan våra kunder stärka kvaliteten hos den återvunna plasten, även om råvaran har sämre kvalitet. Fler kan arbeta med större volymer och utveckla slutprodukter som består av upp till 100 procent återvunnen plast. Tillsammans med den mekaniska processen blir det möjligt att öka volymerna på ett energismart och kostnadseffektivt sätt, avslutar Henrik.