Nyheter

Återvunnen plast innebär stora möjligheter

2020-12-01

Det bör inte komma som nyheter för någon att cirkuläritet och ökad effektivitet i återvinningsströmmar globalt är nödvändigt för att minska skadliga miljöeffekter som orsakas av förbränning och i övrigt kasserade material.

Även om den stora andelen av plastproduktionen, 305 av 381 miljoner ton[1] (år 2015), slutligen går till förbränning eller kasseras, görs det ändå betydande framsteg inom återvinningsströmmar av plastmaterial som blir mer tillgängliga, billigare och mer effektiva. Efterfrågan av återvunnen plast är ökande, huvudsakligen beroende av ökad konsumentmedvetenhet vilket sätter press på industrin att minska miljöpåverkan.

Konsumenter har också en direkt påverkan på andelen plast som återvinns eftersom rena avfallsflöden är mycket enklare att återvunna än osorterat avfall. Källsortering på konsument-, företags- och industrinivå är därmed ett viktigt medel att öka andelen återvunnen plast. Men det finns självklart också tekniska och ekonomiska verktyg på industri- och regulatorisk nivå som har stor betydelse för ökad cirkuläritet.

Det är också viktigt att poängtera att olika typer av plastprodukter har väldigt olika återvinningsnivåer. Till exempel återvinns PET-flaskor till 84% i Sverige, medan bara 0,8% av bygg- och rivningsavfall återvinns. Den höga återvinningsbarheten hos PET-flaskor har flera förklaringar. Flaskor har generellt sätt mycket liten del externa rester, de är enkla att sortera och det finns även regulatoriska incitament för konsumenter att göra det. PET är också väldigt välanpassat för återvinning och det finns stor efterfrågan för återvunna PET- (rPET) produkter. En hög andel återvunna plastflaskor är naturligtvis positivt, dock utgör flaskor endast 25 000 ton i Sverige, medan byggmaterial utgör hela 262 000 ton.

Förpackningar är det enskilt största användningsområdet för plast och utgör 325 000 ton i Sverige. Förpackningar återvinns till 44%.[2] EU:s Plaststrategi har målet att göra allt plastförpackningsmaterial återvinningsbart eller återanvändbart till år 2030. För att nå detta mål är nya metoder och lösningar inom återvinningsområdet nödvändiga. Återvinningsvänlig design är en viktig faktor vilket kan bidra till ökad källsortering. Detta inkluderar monomaterialförpackningar där separation av komponenter inte är nödvändig, samt användandet av NIR-upptäckbar svart färg eftersom svart normalt inte kan bli sorterat i maskiner.

Mycket av plasten blir till skräp eftersom återvunna material generellt sätt förlorar egenskaper och prestanda varje gång den bearbetas. Men det finns lösningar även för förbättring av plast, i synnerhet för polyestrar, och där är även efterfrågan stor på återvunnetmarknaden. Nexam Chemical arbetar med ett flertal lösningar, metoder och produkter vilka kan öka återvinningsbarheten till låg kostnad, och som också skapar grönare affärsmöjligheter för våra kunder.

[1] www.ourworldindata.org

[2] Swedish Environmental Protection Agency