Nyheter

Nexam Chemical på internationell plastmässa i Helsingfors

2020-03-26

I mars anordnades Plast Expo Nordic – en två dagar lång internationell mässa som var tredje år samlar representanter från plastindustrin. Nexam Chemical ställde ut tillsammans med samarbetspartnern Buratec OY som marknadsför Nexam Performance Masterbatch i Finland.

Plast Expo Nordic anordnades i Helsingfors och var för första gången en del av ett större arrangemang med tre olika spår: Plastexpo, PacTec samt FoodTec. Förutom plastindustrin medverkade aktörer från livsmedels- och förpackningsindustrin. Fokus låg på hur man skapar värdekedjor i dessa branscher – från design till användning och från marknadsföring till råvaror. Totalt deltog närmare 6000 besökare och 151 utställare under mässans två dagar.

Årets mässa visade att intresset för plast är fortsatt stort och många av diskussionerna handlade om hållbarhet, återvinning och innovationer som möjliggör det. Nexam Chemical utvecklar nya lösningar löpande med fokus på återvinning av polymera material. Mässdagarna visade tydligt att företagets produkter och tekniker möter det ökade behovet mycket väl.

Mässan hölls den 11 – 12 mars, men avslutades något för tidigt på grund av Covid-19.