Nyheter

Nexam Chemical i Clean Sky-partnerskap med GKN Aerospace

2019-12-19

Nexam Chemical har valts ut som partner och leverantör av kompositer för ProTHiC – Process Simulation and Tool Compensation Methodology for High Temperature Composite Processes. ProTHiC är ett samarbete mellan RISE (statligt forsknings- och innovationsinstitut) och GKN Aerospace. Projektet syftar till att utveckla högtemperaturkompositer för flygmotorer för att ta fram effektivare motorkonstruktioner och minska bränslerelaterade utsläpp från flyg. ProTHic-projektet är en del av EUs projekt Clean Sky 2 med ambitiösa mål för att reducera buller, och utsläpp av koldioxid och NOx- från flygmotorssektorn, fram till år 2050. Clean Sky-projektet fokuserar på tre av FNs globala hållbarhetsmål, nämligen gällande hållbar industri, innovationer och infrastruktur (# 9), hållbar konsumtion och produktion (# 12) och att bekämpa klimatförändringarna (# 13).

För att flygmotorindustrin ska nå de ambitiösa och globala målen för utsläppsminskning måste traditionella metalliska material, såsom titan, ersättas med lättare material. Kompositer är ett lovande alternativ; ny kompositteknik måste dock utvecklas för att materialen ska kunna hantera höga temperaturer. ProTHiC fokuserar på att utveckla polymera material som kan användas vid temperaturer över 200 °C, där titan för närvarande är det bäst lämpade alternativet.

Nexam Chemical samarbetar nära RISE, GKN Aerospace och de andra projektkonsortiemedlemmarna: Alpex Technologies (Österrike) och München Tekniska Universitet (Tyskland) i detta forsknings- och innovationsprojekt som pågår i 36 månader.