Nyheter

Trendspaning: Ökat globalt behov av vindkraft med Kina och USA i täten

2019-11-04

Stora investeringar i förnybar energi är nödvändiga för att tillgodose ett ökande energibehov på ett miljömässigt hållbart sätt. Och enligt den globala managementkonsultfirman McKineys senaste energirapport[1] kommer många länder inom fem år nå en brytpunkt där satsningar på förnybar energi också blir kostnadsmässigt fördelaktigt framför satsningar på konventionella fossila energikällor. Specifikt handlar det främst om vindkraft och solenergi som bedöms stå för nästan hälften av den globala energikapaciteten år 2035.

Ett ökat globalt behov av vindkraft drivs framför allt av de två jättarna när det handlar om energiproduktion; Kina och USA. Kina är idag världens största vindkraftsmarknad såväl gällande nya som befintliga anläggningar. Under 2018 installerades 20,2 GW landbaserad vindkraft och 1,6 GW frånlandsbaserad vindkraft i Kina, vilket utgör 44% respektive 37% global marknadsandel.

Och den kinesiska satsningen på vindkraft ser ut att tillta ytterligare, och vi kommer troligtvis att se en byggboom gällande landbaserad vindkraft de kommande ett och ett halvt åren på den kinesiska marknaden. Det uppskattas att anläggningsnivåerna kommer ligga på 25 GW under 2019 och 28 GW under 2010. En sådan boom kan förklaras med politiska beslut att gå mot subventionsfri landbaserad vindkraft, vilket är ytterligare ett bevis på att denna energityp har blivit mycket konkurrenskraftig.[2]

Även i USA ökar anläggningen av vindkraftverk och nådde en ny högsta nivå under Q2 2019. Totalt ligger en vinkraftskapacitet motsvarande 42 GW i pipeline, vilket innebär att den antingen håller på att anläggas eller är i ett sent skede av planeringsstadiet. Detta är en ökning på 10% jämfört med 2018. Totalt har USA en vindkraftskapacitet om 98 GW fördelat på över 57 000 turbiner i 41 stater. Specifikt satsas det stort på större turbiner med kapacitet över 3,5 MW, mycket beroende på att innovation och utveckling har lett till lägre kostnader och ökad prestanda.[3]

I Europa, där Tyskland står för den största andelen vindkraft med en total kapacitet om 59 GW, har ett ambitiöst initiativ för att återvinna turbinblad sjösatts. Det är den Europeiska Kompositindustriföreningen (EuCIA) tillsammans med det Europeiska Kemiindustirådet (Cefic) och WindEurope som har gått ihop för att öka cirkuläriteten inom vindkraftsindustrin. Av de 130 000 turbinerna i Europa beräknas cirka 12 000 behöva monteras ner de kommande fem åren på grund av att de har nått sin maximala livslängd. Kemiindustrin spelar en stor roll i att hantera avfallet från gamla vindturbiner och kunna återvinna dessa för att producera nya högteknologiska vindkraftverk, då efterfrågan kommer fortsätta öka även på den europeiska marknaden.[4]

[1] Global Energy Perspective 2019: Reference Case, Energy Insigths, McKinsey
[2]https://gwec.net/market-to-watch-china/?mc_cid=c28d4c78c5&mc_eid=f3f331e0b2
[3]https://www.compositesworld.com/news/awea-reports-record-us-wind-farm-activity-in-q2-2019
[4]https://www.compositesworld.com/news/joint-project-to-advance-wind-turbine-blade-recycling