Nyheter

Ökad efterfrågan på lösningar för grön PE

2020-10-12

Plastproduktionen har ökat enormt sedan 50-talet och varje år skapas 280 miljoner ton runt om i världen. Polyeten (PE) är en av de plaster som globalt står för de största produktions- och processvolymer årligen. En hållbar variant som vuxit i popularitet, är PE som baseras på förnyelsebara råvaror. Nexam Chemical erbjuder fossilfria bärare i sina masterbatch som gör produkterna de används i mer cirkulära.

Plast kan idag vara tillverkat av olja, men kan även komma från andra källor. Grön PE är gjord från fossilfria råmaterial och har likvärdiga egenskaper med traditionella, fossilbaserade polyetenkvaliteter. Det betyder att inga nyinvesteringar krävs, till exempel av ny utrustning. Skillnaden är att grön PE är betydligt bättre för miljön.

Grön PE lämpar sig precis som fossil PE särskilt som material inom förpackningsindustrin. Återvinningsbarhet är en stor global fråga inom förpackningsindustrin, där stora mängder hushållsförpackningar riskerar att bli till vanligt avfall och därmed bidra till utsläpp av växthusgaser. Med grön PE minimeras denna risk då materialet såväl tillverkas från restprodukter och andra återvunna material, samt har en hög återvinningsbarhet i sig själv.

Ökade möjligheter
Marknaden för återvinning och hållbara material är stor redan idag, men kommer växa ytterligare under en överskådlig framtid. Såväl industri som konsumenter blir mer och mer medvetna om hur fossil förbränning påverkar miljö och klimat, och därtill ökar även regler och myndighetsutövning kopplat till potentiellt miljöskadliga produkter. Bio-baserade och återvunna material förväntas öka mest av alla förpackningsmaterial över de kommande åren, och redan idag uppskattas grön PE i förpackningsmarknaden ligga på 470 tusen ton per år, och har vuxit med 15 procent årligen de senaste fem åren.

Resurseffektivisering är framtiden och grön omställning är en förutsättning för att vår bransch ska fortsätta utvecklas. Som ett viktigt led av många produkt- och tjänsteerbjudanden inom hållbarhet erbjuder Nexam Chemical fossilfria bärare i våra masterbatch, en lösning som minskar polyeten- produkters ekologiska fotavtryck avsevärt.

Med våra masterbatch blir det enkelt att fördela färgpigment och andra additiver på ett effektivt sätt under bearbetningen. Vår teknik och kunskap kring hur man sätter ihop och fördelar olika färg- och additivprodukter så att de får optimal effekt i slutprodukten, används bland annat för att skapa en ökad hållbarhet och uthållighet.

Våra masterbatch-lösningar med grön polyeten används idag av ledande aktörer på marknaden. Bland våra kunders mål finns viljan att inspirera både partners och kunder till att utveckla produkter som är mer hållbara och som bidrar till en ljusare framtid.

Ladda ner som PDF