Nyheter

Från PET till textilier

2020-07-07

I takt med att allt fler konsumenter motsätter sig dagens slit-och-släng-samhälle, har textilindustrin börjat fokusera på hållbara lösningar. Branschen måste hitta tillverkningssätt som inte utnyttjar naturens resurser. Samtidigt är PET en plast som är en viktig del av människors liv. Nexam Chemical utvecklar därför nya lösningar som underlättar omvandlingen av gamla PET-flaskor till polyesterkläder och textilier.

– Vår teknik erbjuder ekonomiska lösningar för omvandlingen av PET till textilprodukter. Vi har utvecklat produkter som är mycket snabba, kostnadseffektiva och flexibla, säger Dr. Carlos Solano, produktchef på Nexam Chemical.

Intresset för att använda syntetfibrer baserat på plast/polyester från plastflaskor, kallad återvunnen PET, har ökat avsevärt de senaste åren bland textilindustrins aktörer. En av anledningarna är att PET, när det används som ett syntetiskt tyg, är mer hållbart, vattenavvisande och väger mindre än bomull. Processen att återvinna plastflaskor till fibrer har en låg miljöpåverkan eftersom det kräver lite energi och vatten.

Polyetylentereftalat, eller PET som det oftast kallas, är en polymer som tillhör polyesterfamiljen polymerer. Användningsområdet är brett och oftast för vardagliga ändamål, och idag är det en av de mest återvunna termoplasterna. Den globala marknaden för återvunnen PET förväntas att nästan fördubblas mellan 2019 och 2029, då den når 4,7 miljarder dollar1.

När det gäller den globala textilmarknaden uppskattas denna att uppgå till 961,5 miljarder USD under 20192. Samtidigt förutspås en ökad efterfrågan på kläder, särskilt i utvecklingsländer som Kina, Indien, Mexiko och Bangladesh.

Viktiga egenskaper

Det är relativt enkelt att återvinna PET-flaskor. Oftast sorteras och krossas flaskorna till mindre delar. Därefter smälts flingorna ner och dras genom spinndysor där de återvinns till PET-fiber. Samtidigt kan föroreningar i materialet försvåra nedbrytningen av återvunnet PET.

– Under processen av återvunnen PET bryts polymeren ned, vilket resulterar i att molekylvikten sjunker. Detta påverkar smältstyrkan och bearbetbarheten negativt, förklarar Carlos.

För att kompensera molekylviktens minskning under återvinningsprocessen kan man använda en kedjeförlängare. En kedjeförlängare bygger upp molekylvikten hos polyesterblandningarna och liknande produkter. Det här öppnar ett nytt fönster av möjligheter när det kommer till att återvinna och förbättra materialens prestanda. Nexam Chemical erbjuder reaktiva kedjeförlängare för olika typer av termoplast.

­– Vilken kedjeförlängning som krävs beror på PET-flaskornas startkvalitet och hur man tänkt använda produkten i slutändan. Ovävda material kan exempelvis skapas av PET med relativt låg molekylvikt. Vid tillverkning av andra typer av garn eller förpackningsband med hög hållfasthet är det dock annorlunda, säger Carlos.

Carlos fortsätter med att förklara att det också är viktigt att förstå att kedjeförlängning inte bara används för att förbättra den slutliga produktens funktioner.

– Kedjeförlängning spelar också en viktig roll när det gäller att optimera hela processen, säger Carlos.

Flera fördelar

Nexam Chemicals NEXAMITE-produkter är tidseffektiva eftersom processen är klar på några minuter istället för timmar. Produkterna erbjuder även en låg systemkostnad; flexibiliteten är större och det finns inget behov av extra investeringar i processen.

– Vår teknik använder reaktiv bearbetning för att återvinna molekylvikten hos det återvunna materialet. Själva kedjeförlängningen sker i utrustningen som primärt används för att smälta ned polymer. Det är en enkel process som tar minuter och kan utföras på industriell nivå med utrustning som redan finns på plats, säger Carlos.

Ett exempel på hur produkterna används är hos våra kunder i Asien. Union Chemical är en stor aktör inom kemisk grossistdistribution och en av Nexam Chemicals viktigaste samarbetspartners på den asiatiska marknaden. Det största projektet inom partnerskapet fokuserar på återvunnen polyester- och polyamidfiber där Nexam Chemicals innovativa kemi för kedjeförlängning och omfattande kunskaper inom pigment kombineras.

Nya projekt har initierats med syfte att utveckla fler lösningar med befintliga och nya partners.

–  I våra senaste projekt fokuserar vi på plastens färg, något som gör oftast gör processen ännu mer komplicerad. Vi använder reaktiv kemi för att öka molekylvikten och kombinerar konceptet med färg. Vi kombinerar det vi kan bäst i en enda lösning, avslutar Carlos.

1. PET Bottles Market: Global Industry Analysis 2013 – 2017 and Opportunity Assessment; 2018 – 2028 (Future Market Insights)
2. Textile Market Size, Share & Analysis | Industry Report, 2027 (Grand View Research)