Nyheter

Dansk Affaldsminimering – plastavfall som en resurskälla

2020-10-05

Dansk Affaldsminimering, ett familjeägt företag som grundades 2011, har målet att bidra till att minska plastens miljöpåverkan på planeten. Företaget stöttar och påskyndar omvandlingen från avfall och till polymer. Genom att återanvända polymeravfall från industrin och konsumenter, når återvunna polymerpellets marknaden. Dansk Affaldsminimering har samarbetat med Nexam Chemical sedan 2019 i syfte att öka potentialen i sina återvunna polymerprodukter.

Kim Dalsgaard är VD för Dansk Affaldsminimering; ett företag med tydlig miljöstrategi för att ta emot och bearbeta plastmaterial som är förorenat med organiskt material. Företaget erbjuder återvunna polymerpellets, främst polypropen eller polyeten. Dansk Affaldsminimering  verkar inom flera marknader och deras material används bland annat för industriella applikationer, inom byggindustri och till möbler.

Beroende på kundens önskade applikationsområde och krav, skräddarsys materialen genom att nödvändiga tillsatser för att passa specifikationen läggs till under processen.

– Vi har ofta krav på att leverera en viss färg. Traditionellt levereras återvunnen polymer av vårt slag som mörkgrå eller svart, men vi kan leverera många olika färger i samarbete med Nexam Chemical som skapar särskilda masterbatcher som våra material behöver. Vi har förtroende för att de ger en professionell och stabil service till oss, det gör våra liv lite enklare, säger Kim.

Ökande intresse
Kim har kunnat urskilja ett intresse för att återanvända plastavfall, både inom polymerindustrin men också i samhället som helhet. Att använda avfallet på ett meningsfullt sätt, där materialen ger ett värde igen under sitt andra liv, har generellt varit en av utmaningarna för branschen.

– Tidigare fanns ingen hållbar lösning för att kunna återvinna konsumentplast. Vi försökte knäcka den här koden och har byggt produktionsanläggningar för att kunna göra det, säger Kim.

Han har märkt att konsumenternas medvetenhet om plastmaterial har ökat drastiskt under de senaste åren och i många olika branscher.

– Vi har upplevt ett ökat intresse för att inkludera återvunna polymerer. Den största efterfrågan, som vi märker av just nu, är tillämpningar där det finns en direkt länk till konsumenten. Arkitekter och designers blir allt mer nyfikna på våra typer av produkter, säger Kim.

Pålitliga partners
Kim nämner att Dansk Affaldsminimering fortfarande är ett ungt företag i polymervärlden. Därför är det särskilt viktigt att alla partners har kunskap och erfarenhet som de kan dra nytta av. På så vis blir de själva blir snabbare och mer träffsäkra i sina lösningar gentemot kunder.

– Återvunna polymerer blir allt mer kvalitativa och för oss är det viktigt att de produkter vi väljer också är av hög kvalitet. De ska till med hjälpa till att höja kvaliteten på våra egna produkter. Vi testar många produkter och måste ofta leverera produkter till kundernas egna tester. Därför det verkligen bra att få snabb support från laboratorieteamet på Nexam Chemical, säger Kim.

Genom samarbetet kan Dansk Affaldsminimering skapa material enligt deras kunders specifikationer. Detta innebär att företaget kan ändra, modifiera, stabilisera och förbättra polymererna.

– Vi ser Nexam Chemical som en innovativ partner med starka resultat samt förmåga och produkter att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas kunna utöka vårt samarbete och skapa lösningar tillsammans. Samtidigt som Nexam Chemical utökar sitt erbjudande gällande Masterbatch för återvinningsprestanda, utvidgar vi potentialen för våra återvunna polymerprodukter, säger Kim.