Nyheter

Allotropica – förbättrar högprestandapolymerers processegenskaper

2019-12-19

Nexam Chemical har ingått partnerskap med det USA-baserade bolaget Allotropica Technologies Inc.; ett innovativt R&D-bolag som fokuserar på att utveckla polymera material som ska fungera i exceptionellt höga temperaturer. Teknologin som Allotropica utvecklar kommer rikta sig särskilt mot industrier där polymerers egenskaper och kvalité kan förbättra prestandan drastiskt, exempelvis inom rymd- och fordonsindustrin.

Allotropicas innovation har djupa rötter i NASAs forskning där även bolagets grundare har sina bakgrunder. De polymeriska material som Allotropica arbetar med – liquid crystal thermosets (LCT), utvecklades på NASA av Allotropicas medgrundare Theo Dingemans. LCT utvecklades för att lösa ett tidigare olösbart problem hos NASA, nämligen att skapa en kolfiberförstärkt bränsletank för fordonet X-33 ”Reusable Launch Vehicle”. Tidigare försök hade gjorts med konventionella härdplaster men där kompositmatrisen visat sig fallera. Därmed behövdes en helt ny serie härdplaster och LCT utvecklades och genomgick NASAs rigorösa tester. Bland annat har materialet exponerats för temperaturförändringar i rymden från 150°C till -150°C där det behållit sitt ursprungliga skick.

LCTer drar nytta av de temomekaniska egenskaperna hos flytande kristallpolymerer (LCP) utan de begränsningar som vanligtvis är förknippade med hög smältviskositet hos LCP och den dåliga hartsfibergränsytan i LCP-kompositer. Kombinationen av låg fuktabsorption, låga värmeutvidgningskoefficienter, hög driftstemperatur under belastning och bred processbarhet gör LCT mycket passande för att ersätta metaller, keramiska material och andra polymerer. För Allotropica öppnar sig därigenom applikationer inom flera områden. De identifierar fordons-, marin-, mikroelektronik-, flyg-, rymd- samt olje- och gasindustrin som några av de många industrier som skulle dra nytta av LCT i sina applikationer.

Nexam Chemical tillhandahåller Allotropica med NEXIMID. Att samarbeta med ett av de mest innovativa bolagen inom avancerad rymdkemi är ytterligare ett bevis på att Nexam Chemicals erbjudande inom högprestandapolymerer betraktas som världsledande. Nexam Chemical ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt lyckosamt partnerskap med Allotropica och att följa bolagets spännande resa.