Nyheter

Nya initiativ för fortsatt kundfokus och förtroende

2020-11-02

Nexam Chemical arbetar ständigt för på bästa sätt möta kundernas och branschens behov. Som innehavare av ett antal ISO-ackrediteringar, är vi stolta över det kundfokuserade förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Mot denna bakgrund har en undersökning genomförts för att mäta kundnöjdhet, och resultaten visar på ett gott betyg.

Återkoppling är en viktig del för att stärka våra samarbeten och fortsatt vara en framstående leverantör som tillgodoser kundernas behov. Nyligen genom- fördes därför en kundundersökning som gav ett Net Promoter Score® på 67 – en poäng som anses vara “mycket bra” [1].

Kort sagt talar Net Promoter Score om sannolikheten att kunder rekommenderar Nexam Chemical till andra. Genom metoden skapas grupper som sträcker sig från ”Kritiker” till ”Ambassadörer” samt ett numeriskt värde från minus 100 till plus 100. En poäng över 30 är bra, mellan 30 och är 60 mycket bra och över 70 utmärkt. Ju högre poäng, desto större sannolikhet att kunden ger rekommendationer som genererar nya leads och ytterligare intäkter för företaget.

– Det var viktigt att välja ett enkelt och snabbt onlinesystem som är användarvänligt för våra kunder. Faktum är att varje enkät slutfördes inom en minut. Med denna erfarenhet vill vi lansera en ny kundundersökning för att täcka samtliga aktiviteter under 2020. Det gör att vi får en bredare bild av hur väl vi uppfyller kraven på oss som leverantör, säger Dr Adrian Pepper, Group Regulatory och EHSQ Manager på Nexam Chemical.

Syftet med initiativet är att uppnå, och till och med överträffa, kundernas förväntningar. Vårt mål är att förstärka områden som kunderna lyfter fram som Nexam Chemical styrkor och att genomföra förbättringsplaner för att hantera eventuella svagheter.

– Vi behöver kundernas input och hjälp för att utvecklas. Samtidigt finns det fördelar för dem i och med att vårt kunderbjudande förbättras. Aktiviteten stöds av ett internt arbete, som bland annat omfattar nya processer för ledningsarbetet. Ambitionen är att stärka vårt tjänsteerbjudande för att bli den bästa leverantören till alla våra kunder, avslutar Adrian.

1] https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/