NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

Teknologi

Nexam Chemicals verksamhet tar sin utgångspunkt i en egenutvecklad teknologi som gör det möjligt att genom s.k. "tvärbindning" förbättra egenskaperna i de flesta typer av plaster.

Något förenklat kan man säga att en plast består av långa kedjor, så kallade polymerer, uppbyggda av mindre kolbaserade byggstenar (monomerer) som länkats samman till en lång kedja. Från dessa långa kedjor sticker det ut små ändar som kan användas för att kroka fast andra molekyler (t.ex. tvärbindare).

Med tvärbindning avses en reaktion att via tvärbindare sammanbinda flera kedjor med varandra. Ju högre grad av sammanbindning (tvärbindning) man kan åstadkomma mellan olika kedjor av plast, desto starkare och tåligare blir slutmaterialet. Genom att tvärbinda polymerkedjorna i plast förändras och förbättras produktegenskaperna avsevärt, samtidigt som livslängden ökar vilket innebär att helt nya applikationsområden möjliggörs.

Även om tvärbindning som fenomen varit känt länge har hittills existerande metoder varit alltför dyra, omständliga och i många fall inte tillämpbara för tvärbindning av vanliga termoplaster under industriella förhållanden. Med Nexam Chemicals innovativa teknologi, som baseras på en väldefinierad och värmeaktiverad tvärbindning, öppnas helt nya möjligheter för en ökad tillämpning i stor skala.

Plaster delas primärt upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster. Definitionen för en härdplast är att den efter härdning inte kan smältas eller omformas utan att förstöras. Med termoplast avses plaster som vid uppvärmning blir plastiska och som upprepade gånger kan övergå mellan fast och plastiskt tillstånd.

När det gäller specifika egenskaper och fördelar skiljer de båda typerna sig åt. Till härdplasternas styrkor hör utmärkta materialegenskaper när det gäller mekanisk styrka, värme- och kemikalieresistens. Till termoplasternas främsta fördelar hör överlägsen kostnadseffektivitet och processbarhet lämplig för massproduktion.

Inom plastindustrin har det länge funnits en önskan om att kunna förena de båda plasttypernas fördelar och därigenom skapa en lösning som förenar goda materialegenskaper med en attraktiv ekonomi och en hög processbarhet.

Nexam Chemicals innovationer och värdeerbjudanden för användare av teknologin och produkterna är direkt kopplade till förmågan att omvandla termoplaster till härdplaster, vilket illustreras i stegen nedan.

 

 

A Nexam Chemical tillverkar tvärbindare i egen fabrik i Skottland och genom kontraktstillverkning hos partners. Tvärbindarpulvret fraktas därefter till plasttillverkare.

B I ett första steg blandas Nexam Chemicals tvärbindare med den plast vars egenskaper ska förbättras. Den varma, flytande plastmassan omvandlas till funktionaliserade granulat (d.v.s. tvärbindaren har reagerat in på plasten).

C Granulaten packas i plastsäck och levereras till tillverkare av plastdetaljer.

D Tillverkare av plastdetaljer smälter precis som vanligt ner plastgranulatet till en flytande massa.

E I samband med att plasten sprutas in i ett formverktyg höjs temperaturen under ett kort ögonblick ännu ett steg vilket medför att tvärbindningsreaktionen med Nexam Chemicals additiv startar igång.

F De färdigställda plastdetaljerna kyls och tas ut ur formsprutan. De består nu av ett material som är tvärbundet och har helt andra och bättre egenskaper än den ursprungliga plasten skulle ha haft.

G Plastdetaljer gjorda av tvärbunden plast levereras till slutkunder för montering i slutprodukter.

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432