NEXAM CHEMICAL-aktien 18/10 17:29
Pris: 7.15  |   Förändring: -0.40 (-5.30%)

Styrelse

Nexam Chemical Holding ABs styrelse består av fyra ledamöter valda på Nexam Chemicals Årsstämma den 16 maj 2017.

Styrelsens arbete leds av dess ordförande. Det beslöts att det utgår ett årligt styrelsearvode till styrelsens ordförande på 175 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 125 000 kronor.  

Lennart Holm, styrelseordförande

Född: 1960
Huvudsaklig sysselsättning: Entreprenör.
Ordförande i styrelsen sedan 2012, samt ordförande i dotterbolaget Nexam Chemical AB sedan 2009.

Driver egen verksamhet med fokus på entreprenörskap. Lennart har lång erfarenhet i ledande befattningar i multinationella bolag. Tidigare positioner inkluderar bl.a. koncernchef och sedermera ordförande för Perstorp AB samt VD för Stora Cell AB.

Pågående styrelseuppdrag                                                                                                                   
Styrelseordförande: Axolot Solutions AB, BillerudKorsnäs AB, Brunkeberg Systems AB, ChamberTech AB, Hamnkrogen i Helsingborg Holding AB, Tuve Holding AB samt VIDA AB.

Ledamot: Holm & Gross Holding AB samt Preventic Group AB. Övriga uppdrag är i dotterbolag till ovan nämnda bolag.

Aktieinnehav (privat och via bolag) : Se insynshandel
Optionsinnehav: Inga

Cecilia Jinert Johansson, styrelseledamot

Född: 1963
Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare.
Ledamot i styrelsen sedan 2014.

Tidigare positioner inkluderar bl.a. produktionschef och EHSQ-chef på Lantmännen division Lantbruk, Senior Vice President Operations på Ruukki Construction, SVP Supply Chain Management för Rautaruukki Oyj, samt Vice President Operations i Crawford Group.

Pågående styrelseuppdrag                                                                                                                              Ledamot: Simris Alg AB, TC Tech Sweden AB, Göinge Näringsliv Ek. För. samt Minang AB.

Aktieinnehav (privat): Se insynshandel.
Optionsinnehav: Inga 

Daniel Röme, styrelseledamot

Född: 1976.
Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare.
Ledamot i styrelsen sedan 2012, samt ledamot i dotterbolaget Nexam Chemical AB sedan 2009.

Grundare av Nexam Chemical. Driver egen konsultverksamhet. Tidigare erfarenheter inkluderar positioner i Perstorpkoncernen inom R&D och som Manager Business Development.

Pågående styrelseuppdrag                                                                       Styrelseordförande: Ndjeka Röme AB, Svensk Trygghetstjänst AB samt Första Steget - En insamlingsstiftelse.

Ledamot: Daniel Röme Investment AB och i Rome Consulting AB.

Aktieinnehav (via bolag) : Se insynshandel.
Optionsinnehav: Inga
 

Per-Ewe Wendel, styrelseledamot

Född: 1950
Huvudsaklig sysselsättning: Egen företagare.
Ledamot i styrelsen sedan 2015.

Driver en egen verksamhet med ett antal styrelseuppdrag, samt konsultuppdrag inom främst verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och målstyrning. Tidigare positioner inkluderar bl.a. koncernchef för Plastal Group AB, VD för Kongsberg Automotive i Sverige, Affärsområdeschef för Plastal Group AB och Divisionschef för Lear Corporation i Sverige. 

Pågående styrelseuppdrag                                                                                                          Styrelseordförande: FKG - Fordonskomponentgruppen AB, Eton Systems AB och Polyuretan Technology Sweden AB.

Ledamot: Innovatum AB, VA Automotive AB samt PE Wendel Consulting AB.

Aktieinnehav (via bolag) : Se insynshandel.
Optionsinnehav: Inga

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432