NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

Strategi

Nexam Chemical avser att skapa värde för Bolagets olika intressenter genom att kontinuerligt vidareutveckla och förädla den unika teknologi och produkter man utvecklat runt värmeaktiverade tvärbindare för plaster och polymera material.

Den marknad Bolaget vänder sig till är global. Fokus ligger på aktivt samarbete och försäljning av Bolagets produkter, primärt till ledande plasttillverkare och sekundärt till utvalda konverterare. På sikt kan det även tänkas att Nexam Chemical väljer att sälja licenser för väl avgränsade teknikområden.

I huvudsak ska Nexam Chemical arbeta med egna resurser mot marknaden, dock kan det för marknader med speciella förutsättningar, tills vidare, vara bättre att jobba med lokala representanter.  Japan, Korea och Kina är exempel på marknader med sådana förutsättningar.

Teknologi-, produkt- och processutveckling ska skyddas genom en proaktiv IPR-strategi som baseras på ett aktivt patentsökande av nyutvecklingar. Dialogen med marknaden ska präglas av en teknikorienterad kommunikation och samarbete med Bolagets kunder och leverantörer. För att lyckas behöver Nexam Chemical kontinuerligt utveckla sitt kunnande och bygga världsledande resurser inte bara runt tvärbindarkemi utan också applikationsteknologi. Dessa kompetenser ska byggas inom Bolaget och inte "outsourcas" till externa aktörer.

I syfte att ytterligare stärka konkurrenskraften ska Nexam Chemical säkerställa att strategiskt inköp av råvaror etableras som en kärnkompetens. Likaså ska kompetensen säkerställas när det gäller uppskalning och storskalig produktion av tvärbindare. Dock ska Nexam Chemical inte sträva efter att tillverka storskaliga volymer själv utan istället aktivt jobba med väl renommerade kontraktstillverkare, varigenom bolaget kan skala upp utan att binda ett stort kapital i fabriker och produktionsanläggningar.

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432