NEXAM CHEMICAL-aktien 18/10 17:29
Pris: 7.15  |   Förändring: -0.40 (-5.30%)

Koncernsstruktur

Nexam Chemical Holding AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisations-
nummer 556919-9432.

Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Lund.

Koncernen består av moderbolaget Nexam Chemical Holding AB (publ), det helägda dotterbolaget Nexam Chemical AB samt Nexam Chemical AB:s dotterbolag i Skottland, Nexam St. Andrews Ltd.

 

 

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432