NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

Historia

Nexam Chemical AB grundades 2009 genom en "management buy-out" från Perstorpkoncernen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till den bredare plastmarknaden. 

Sedan Nexam Chemicals koncept introducerades 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, varav flera är världsledande inom sina respektive nischer, t.ex. BASF, Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls-Royce.

Målet under 2015 är att fördjupa våra kundrelationer ytterligare och därigenom ta steget från test och verifiering till volymleveranser och reguljär försäljning.

Viktiga teknologiska och kommersiella milstolpar:

2015

 • Styrelsen i Nexam Chemical har beslutat att avvakta med bytet av handelsplats för bolagets aktie
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende katalys av tvärbindare beviljas i Europa
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende en tillverkningsprocess av EBPA beviljas i USA
 • Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts

2014

 • Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överes om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum
 • Nexam Chemical och BASF har gemensamt beslutat att inte förlänga exklusivitetsavtalet avseende PA 66-formuleringar innehållande Nexams tvärbindare
 • Nexam Chemical lanserar NEXAMITE®
 • Nexam Chemical förstärker ledningen inför intensifierad kommersialisering och tillsätter Anders Spetz som ny CEO
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende PETA beviljas i Taiwan
 • Information om senarelagd implementering av incitamentsprogram 2014/ 2017
 • Japansk kund har påbörjat kommersialisering av ett material för filmtillverkning baserad på Nexam Chemicals tvärbindare
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende nylonharts med MEPA beviljas i Japan
 • Positivt besked från Eurostars angående Nexam Chemicals rPET-projekt – drygt 3,4 miljoner kronor i finansieringsbidrag till Nexam Chemical
 • IRPC och Nexam Chemical har ingått ett samarbetsramavtal
 • Nexam Chemical introducerar en ny produkt: NEXIMID® MHT-R
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende PETA beviljas i USA
 • Nexam Chemical offentliggör placering av nya aktier genom nyemission
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende MEPA beviljas i USA
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende bolagets tvärbindningstekonologi för aromatiska polyeterketoner beviljas i Europa
 • Nexam Chemical ingår ett treårigt exklusivt leveransavtal med Armacell
 • Nexam Chemical påbörjar processen för notering på NASDAQ OMX Small Cap
 • BASF och Nexam Chemical går in i kommersialiseringsfasen
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende framställning av EBPA beviljas i Europa

2013

 • Första kommersiella applikationen inom elektronik bekräftad av Sumitomo, Japan
 • Clean Sky-projektet som syftar till att utveckla nya högtemperaturkompositer för flygmotorer har resulterat i ett nytt högtemperaturmaterial baserat på Rolls-Royces kravspecifikation
 • Ytterligare positiva testresultat har uppåtts från stor potentiell kund inom området modifiering av PET-skum
 • Produktionsenheten Nexam St Andrews har under kvartalet erhållit ISO 9001-, ISO 14001- och
  OHSAS 18001-certifiering
 • Nexam Chemicals patent i USA angående tvärbunden Nylon beviljades under tredje kvartalet
 • En ledande USA-baserad materialleverantör till flygindustrin meddelar Nexam Chemical att de kommer kvalificera Nexam Chemicals PEPA till ett mångårigt flygplansprojekt
 • Nexam Chemical har fördjupat samarbetet med några större utvalda legotillverkare i Europa, detta som en förberedelse för förväntad kommande produktion av multi-ton volymer av Nexam Chemicals produkter
 • Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts på Nasdaq Stockholm First North den 23 april
 • Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexam Chemicals patentansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende MEPA beviljas i Europa
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende katalys av tväbindning beviljas i USA
 • Nexam Chemicals patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykarbonater beviljas i Europa
 • Uppskalning av volymer påbörjas hos kunder
 • Plastbearbetningslaboratoriet tas i drift vilket kommer att accelerera utvecklingsarbetet ytterligare

2012

 • Utökade tester av NEXIMID-produktfamiljen hos befintliga och nya aktörer inom polyimidindustrin
 • Förlansering av produktfamiljen NEXAMITE i nära samarbete med några utvalda samarbetspartners
 • Positiva resultat inom olika nylontyper, PET och polyeten

2011

 • NEXIMID-familjen med totalt fem produkter lanseras mot polyimidmarknaden
 • Flertal kundsamarbeten inleds/fördjupas, exempelvis med aktörer inom polyimidindustrin som påbörjar tester med Nexam Chemicals produkter samt med konsortiet PO-CROSS 2 avseende tvärbindningsbar polyeten och polypropen
 • Nexam Chemical förvärvar produktionsanläggning/verksamhet i Skottland (för uppskalning och mindre volymer)

2010

 • Första ”proof of concept” på tvärbindningsbar nylon och polyeten
 • Flertalet kundsamarbeten inleds, exempelvis med BASF
 • Förlansering av produktfamiljen NEXIMID

2009 juli

 • "Management buy-out" från Perstorp och bildandet av Nexam Chemcial
 • Påbörjande uppbyggnad av plastbearbetningslaboratoriet och utvecklingsaktiviteter (både avseende utrustning och medarbetare)
Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432