NEXAM CHEMICAL-aktien 18/10 17:29
Pris: 7.15  |   Förändring: -0.40 (-5.30%)

PRESSKONTAKT

Anders Spetz, CEO

 Tel: 0703–47 97 00

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden och rapporter publiceras genom Cision och sprids därmed till de flesta etablerade nyhetstjänsterna i Sverige, dagstidningar och finansinstitut.

Pressmeddelanden

2017-10-17
Nexam Chemical levererar material för halvledare  – nytt segment inom fokusområde högprestanda
2017-10-10
Årsstämma 2018 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2017-09-21
Nexam Chemicals patentansökan avseende en tvärbindningsbar nylon kommer beviljas i Europa
2017-08-18
Nexam Chemical Holding AB (publ)          Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017
2017-08-14
Nexam Chemical presenterar andra kvartalet 2017 den 18 augusti kl. 11:00
2017-05-16
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2017-05-15
Nexam Chemical har beviljats bidrag avseende lättviktslösningar med grafen innehållande NEXIMID® MHT-R
2017-05-10
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017
2017-05-09
Nexam Chemical godkända för notering på Nasdaq First North Premier
2017-05-08
Nexam Chemical presenterar första kvartalet 2017 den 10 maj kl. 11:00
2017-04-21
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2016
2017-04-21
Nexam Chemical anpassar sig till den internationella redovisningsstandarden IFRS
2017-04-12
Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2017-02-22
Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Armacell
2017-02-16
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
2017-02-13
Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2016 den 16 februari kl. 11:00
2016-11-10
Nexam Chemical erhåller order om 5,3 MSEK inom högprestanda segmentet
2016-11-08
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016
2016-11-07
Årsstämma 2017 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2016-11-04
Nexam Chemical presenterar tredje kvartalet för 2016 i telefonkonferens den 8 november kl. 11:00
2016-11-01
Nexam Chemical tecknar leveransavtal med Diab
2016-10-28
Kommuniké från extra bolagstämma i Nexam Chemical Holding AB
2016-10-13
Nexam Chemicals valberedning utsedd inför årsstämman 2017
2016-10-12
Kallelse till extra bolagsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2016-10-12
Nexam Chemical Holding AB avser förvärva optioner utställda inom ramen för incitamentsprogam i dotterbolaget
2016-08-18
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016
2016-08-11
Nexam Chemical presenterar andra kvartalet för 2016 i telefonkonferens den 18 augusti kl. 11:00
2016-06-17
Nexam Chemical har utsett FNCA Sweden AB till Certified Adviser
2016-06-08
Nexam Chemical utser Johan Arvidsson till Chief Sales Officer
2016-05-16
Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2016-05-13
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2016
2016-04-20
Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2015
2016-04-13
Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)
2016-04-07
Nexam Chemical erhåller ytterligare order om 3 MSEK från en av världens största rörtillverkare
2016-03-30
Nexam Chemical erhåller order på NEXAMITE® från DIAB
2016-03-17
Nexam Chemical återupptar förberedelserna för en ansökan om notering på NASDAQ Stockholm
2016-03-11
Nexam Chemical har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om SEK 129 miljoner
2016-03-10
Nexam Chemical avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella investerare
2016-02-18
Nexam Chemical Holding AB (publ)Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015
2016-02-03
Årsstämma 2016 och information om utsedda ledamöter till valberedningen
2015-12-11
Nexam Chemical tecknar samarbetsavtal med DIAB avseende NEXAMITE® för PET-skum
2015-12-11
Nexam Chemical avslutar exklusivitetsavtal med Armacell
2015-11-12
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015
2015-11-09
Nexam Chemical erhåller order från en av världens största rörtillverkare
2015-10-08
Nexam Chemical erhåller första industriella ordern avseende NEXIMID® för elektronikindustrin
2015-09-28
Nexam Chemical har beviljats 2,4 MSEK i utvecklingsbidrag
2015-09-23
Nexam Chemical erhåller sin första industriella order av produkt för modifiering av plaströr.
2015-09-07
Pressmeddelande: Evonik Jayhawk och Nexam Chemical inleder ett marknadssamarbete med fokus på polyimider.
2015-08-20
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015
2015-07-17
Pressmeddelande: Förändringar i Nexam Chemicals insynslista.
2015-07-01
Pressmeddelande: Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts.
2015-06-23
Pressmeddelande: Nexam Chemical har erhållit order på 2,4 MSEK.
2015-05-12
Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2015 i Nexam Chemical Holding AB (publ).
2015-04-20
Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015
2015-04-20
Pressmeddelande: Nexam Chemical publicerar årsredovisningen för 2014.
2015-04-13
Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ).
2015-03-17
Pressmeddelande: Nexam Chemical utser Lars Öhrn till CMO.
2015-02-25
Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014
2015-02-24
Pressmeddelande: Styrelsen i Nexam Chemical har beslutat att avvakta med byte av handelsplats för bolagets aktie.
2015-02-24
Pressmeddelande: Nexam Chemical utser Christian Svensson till CFO.
2015-02-12
Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende katalys av tvärbindare kommer beviljas i Europa.
2015-02-11
Pressmeddelande: Nexam Chemicals patentansökan avseende en tillverkningsprocess av EBPA kommer beviljas i USA.
2015-02-02
Pressmeddelande: Överlåtelse av optioner i Nexam Chemicals incitamentsprogram har genomförts
2014-12-22
Affärsuppdatering av styrelsens ordförande: Kortsiktig besvikelse men orubbat stark framtidstro!
2014-12-22
Nexam Chemical och Armacell har gemensamt kommit överens om att förlänga det exklusiva leveransavtalet avseende Nexams produkter till PET-skum
2014-12-17
Nexam Chemical och BASF har gemensamt beslutat att inte förlänga exklusivitetsavtalet avseende PA 66-formuleringar innehållande Nexams tvärbindare
2014-12-02
Nexam Chemical lanserar NEXAMITE® PBO
2014-11-14
Nexam Chemical tillsätter Anders Spetz som ny CEO.
2014-11-12
Årsstämma 2015 och information om utsedda ledamöter till valberedningen.
Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432