NEXAM CHEMICAL-aktien 19/10 17:29
Pris: 7.00  |   Förändring: -0.15 (-2.10%)

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
Humlegårdsgatan 5
102 48 Stockholm

Tel 08-528 00 399
www.fnca.se

Certified Adviser

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är i regel mer riskfylld än en placering i ett bolag på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier handlas på First North har en certified adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. FNCA, som är medlem vid och har avtal med NASDAQ OMX Stockholm AB, är certified adviser för Nexam Chemical. En certified adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och certified advisers lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även handeln på First North. FNCA, som är Nexam Chemicals Certified Adviser, äger inte några aktier i Nexam Chemical utöver eventuella innehav som härrör till tjänsten likviditetsgaranti.

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432