NEXAM CHEMICAL-aktien 18/10 17:29
Pris: 7.15  |   Förändring: -0.40 (-5.30%)

IR-KONTAKT

Anders Spetz, CEO

Tel: 0703–47 97 00

Bolagsstyrning

Nexam Chemical är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är sedan april 2013 noterad på Nasdaq First North Stockholm.

Styrning, ledning och kontroll av Nexam Chemical fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse, VD, Aktiebolagslagen, den gällande bolagsordningen samt Svensk kod för bolagsstyrning, "Koden". Nexam Chemical tillämpar Koden från och med den 1 januari 2017.

 Övergripande struktur för bolagsstyrning i Nexam Chemical

 

Dela:

 

© 2014 Nexamchemical.com, Nexam Chemical Holding AB (publ). Registered Office: Lund; Reg. No. 556919-9432